Wij zoeken

Wij zoeken

Aan de bestuursleden van de aangesloten muziekverenigingen 

In ons streven naar het versterken van de banden met de plaatselijke verenigingen, wensen we onze activiteiten meer regionaal te spreiden. Daarom willen we vanaf 2021 de evaluatieconcerten en jeugdorkestenfestivals organiseren in samenwerking met een lokale vereniging.

Er zijn drie partijen betrokken bij een geslaagd evaluatieconcert of jeugdorkestenfestival: de deelnemende verenigingen, VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel vzw en de inrichtende vereniging.

De deelnemende verenigingen kunnen in het Reglement Evaluatieconcerten of het Reglement Jeugdorkestenfestival lezen wat van hen wordt verwacht. Indien alle voorwaarden worden nageleefd ontvangen zij een vergoeding van € 600,00. (Reglement evaluatieconcerten, Reglement jeugdorkestenfestival)

VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel vzw is organisator en centraliseert de inschrijvingen die gebeuren via de site van VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel vzw en met een daartoe ter beschikking gesteld inschrijvingsformulier. De organisator zorgt voor de administratieve ondersteuning waaronder de aangifte Sabam, het opmaken van de nodige documenten voor de evaluatoren, het verwerken van de onkostennota’s, de opmaak van de programma’s, het innen van de waarborgen en het betalen van de vergoedingen, de bekendmakingen.
De organisator draagt de volgende kosten verbonden aan het evaluatieconcert/jeugdorkestenfestival: de honoraria en kosten van de evaluatoren, de betaling van de auteursrechten (Sabam), de catering voor de evaluatoren en de VLAMO-afgevaardigden.

De inrichtende vereniging van een evaluatieconcert/jeugdorkestenfestival staat in voor een passende accommodatie en de praktische organisatie. Wat dit inhoudt lees je in bijgevoegde leidraad.

VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel vzw duidt de inrichtende verenigingen aan en houdt hierbij onder andere rekening met de voorgestelde accommodatie, de beschikbare data en een goede geografische spreiding. Indien er meer kandidaat-inrichters zijn dan activiteiten, zullen de verenigingen die niet weerhouden worden voorrang krijgen in het jaar erna.

Is uw vereniging kandidaat-inrichtende vereniging en/of wens je meer info hieromtrent, neemt dan contact op met het provinciaal trefpunt.
Suzy Tailleur – 016/261828
vlaams.brabant@vlamo.be