Ben jij één van de puzzelstukjes die wij zoeken?

Beste Vlamolid,

De voorbije maanden hebben we in de schoot van VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel gebrainstormd over wat VLAMO kan/moet betekenen voor onze leden-verenigingen. Dit heeft geresulteerd in aangepaste statuten met bijhorend intern reglement, dewelke je kan terugvinden op www.vlamo.be – provincie Vlaams-Brabant [https://vlamo-vbr.be/]

Maar belangrijker nog dan deze statuten is onze uitgesproken ambitie om meer terug naar de basis te gaan en jullie te betrekken bij het uitstippelen van de strategie voor onze muziekverenigingen. Daarom zullen we een nieuwe Algemene Vergadering en een nieuw Bestuur samenstellen, en vandaar deze oproep.

Iedere vereniging, aangesloten bij VLAMO (met zetel in de provincie Vlaams-Brabant of het gewest Brussel), mag kandidaten aanduiden die mee de Algemene Vergadering van VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel vzw zullen vormen.
Ook de individuele leden, die niet aangesloten zijn via een vereniging, kunnen zich kandidaat stellen.

In de bijlage lees je meer over wat dit kan betekenen.

Een unieke gelegenheid om uw stem letterlijk en figuurlijk te laten horen, te vertellen waar er in uw vereniging mogelijk nood aan is, en er echt iets mee te doen.

Zorg dat je deze kans niet mist en stuur schriftelijk of per mail uw kandidaten door vóór 1 november 2020 naar het
provinciaal trefpunt VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel, Leuvensesteenweg 283, 3370 Boutersem – vlaams-brabant@vlamo.be.
Een inschrijfformulier zit ook in bijlage.

Wij rekenen er op dat jullie het grote belang inzien van deze oproep en dat verenigingen daar positief zullen op reageren.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Vriendelijke groet
namens het bestuur VLAMO Vlaams-Brabant en Brussel vzw