Ondersteuning

PLAFOND MAXIMUM AANTAL UREN ONDERSTEUNING WERKJAAR 2019/2020

De provinciale Raad van Bestuur Vlaams-Brabant heeft voor het werkjaar 2019/2020 beslist het maximum aantal aan te vragen ondersteuningsuren per jaar, naar een plafond te brengen van dertien uren en dit voor zover het budget het toelaat.
Groepen die deelnemen aan een VLAMO- of andere wedstrijd kunnen daar bovenop nog een aanvraag doen voor maximaal vijf uren (in voorkomend geval moet op het aanvraagformulier de wedstrijd worden vermeld). Bij deelname aan een evaluatieconcert/studietornooi kunnen er maximum 2 extra uren aangevraagd worden.

Alle informatie, formulieren en reglement

 

JUBILEUMVIERINGEN

Vlamo Vlaams-Brabant steunt verenigingen die 25 jaar of een veelvoud ervan bestaan. Wij schenken de feestvierders (een) muziekwerk(en) voor een max. bedrag van 250 euro.
Volgende richtlijnen dienen echter te worden gerespecteerd:
• De viering moet gepaard gaan met een feestelijke organisatie (bv. concert, academische zitting).
• Partituren, voor een maximaal bedrag van 250 euro, kunnen door de vereniging op een verlanglijstje worden gezet.
Niet vergeten :
• Lijstje minstens 6 weken voor de geplande activiteit overmaken aan ons trefpunt; met vermelding van: titel, uitgeverij, componist (en eventueel bewerker) plus de bezetting (harmonie, fanfare, brassband). 
• Tijdig een uitnodiging voor de viering sturen naar Vlamo Vlaams-Brabant.
• Op alle drukwerk i.v.m. deze viering Vlamo Vlaams-Brabant  vermelden.
• De partituren worden door ons trefpunt besteld  en tijdens de viering door een afgevaardigde van Vlamo Vlaams-Brabant overhandigd.

 

ONDERSTEUNING VAN FESTIVAL

Vlamo kan de organisatie van festivals ondersteunen met een bedrag van maximum 1000 euro per manifestatie voor zover er wordt voldaan aan bepaalde criteria. Je kan alle informatie terugvinden via dit reglement.

 

VERZEKERING

VLAMO biedt haar leden een verzekeringspakket aan dat minstens tegemoet komt aan de noden van muziekverenigingen en muzikanten.
Hier kan je alle nodige informatie vinden, inclusief de formulieren voor een aangifte van ongeval.